برای فصل هفت از این سریال پیش بینی‌های بسیاری انجام شده است و نبردی خشمگین برای تخت پادشاهی آهنین (و تمام بشریت) در راه است. از Winterfell تا Dorne همگی شخصیت‌ها مشغول ساختن ارتش خود هستند و بدون توجه به یکدیگر مصمم برای انتقام گرفتن و در انتظار حمله‌ی قریب الوقوع گروه های White Walkers و رسیدن آنها به دروازه های خود هستند. تعداد زیادی از رهبران در Westeros و Essos حضور دارند که هر یک از آنها می‌توانند درس‌های مهمی برای موفقیت در کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی به ارمغان داشته باشند. ما امروز در آژانس بازاریابی دیجیتال دیجی موند قصد داریم با توجه به سریال بازی تاج و تخت شما را با تکات کلیدی مدیریت در بازاریابی شبکه های اجتماعی آشنا سازیم. با ما همراه باشید.

مدیران خوب بازاریابی دیجیتال، نیازمند فرآیندهای خوب بازاریابی شبکه های اجتماعی هستند.

مدیران خوب بازاریابی دیجیتال، نیازمند فرآیندهای خوب بازاریابی شبکه های اجتماعی هستند

در سطح پایه، مدیریت می‌تواند به عنوان یک سری کارهای هماهنگ در دنباله‌ی مسئولیت‌ها و امور اجرایی تعریف شود. برای اینکه سازمان به سمت اهداف خود برای موفقیت در کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی حرکت کند مدیران در تمام سطوح و با انواع مسئولیت‌های اجرایی، باید فرآیندهای سازمانی مختلفی را طراحی، هدایت و شکل دهند، در این سریال پتری بیلیش (به نام Littlefinger شناخته می‌شود) این اصل را از هر کسی که در هفت امپراطوری است، بهتر می داند. او که طرح خود را برای تبدیل شدن به محافظ وفادار لئون اجرا می‌کند، هر اقدام او در جهت تلاش بیشتر برای بدست آوردن قدرت، بخشی از یک فرآیند رهبری و مدیریت است.

اگرچه ممکن است برای تنظیم استراتژی خود در طول راه، به این نکته واقف باشد که برای دستیابی به موفقیت در جهت انجام یک سری مسئولیت‌های اجرایی، ممکن است در نهایت با چند نفر درگیر شود.

تصمیماتی که در طول زندگی اتخاذ می‌کنید نتایجی را در بر دارد.

تصمیماتی که در طول بازاریابی شبکه های اجتماعی اتخاذ می‌کنید نتایجی را در بر دارد.

تصمیم‌گیری یکی دیگر از فرآیندهای مدیریتی و اجرای موفقیت آمیز کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی است که شامل عوامل اجتماعی، سیاسی، عاطفی و سازمانی، و همچنین تجزیه و تحلیل، دلایل و تجزیه و تحلیل مبتنی بر رفتار و الگوی مخاطبین هدف و رقباء است.

مدیران خوب بازاریابی شبکه های اجتماعی باید جوانب مثبت و منفی هر تصمیمی را در کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی تشخیص دهند و همه این عوامل را در هنگام ارزیابی مسیر برای اینکه بهترین نتیجه را به دست آورند، در زمان طراحی استراتژي بازاریابی شبکه های اجتماعی نظر بگیرند.

دنریس تارگرین عواقب تصمیماتی را که می‌گیرد، بخوبی می‌داند.

تصمیم برای آزادی کل منطقه بردگان، پاک کردن تمام خاندان دتراکی و برنامه‌ریزی کودتایی جهت از بین بردن پادشاه همگی عواقبی را شامل می‌شوند. در طول سفر خود در تبعید، از ملکه مرین می‌آموزد که تصمیم گیری، برقراری تعادل است بین یافتن بیشترین منفعت برای همه طرف‌های درگیر و برنامه‌ریزی برای آینده.

از اشتباهات درس بگیرید.

در کمپین بازاریابی شبکه های اجتماعی از اشتباهات درس بگیرید

مدیران بازاریابی شبکه های اجتماعی به منظور بهبود و نوآوری، باید از تجارب گذشته، چه خوب و چه بد، بازتاب و یاد بگیرند. مدیران خوب می‌توانند با دستیابی، تفسیر و استفاده از تجارب به شیوه‌های مناسب، فرآیندها و مهارت‌های اجرایی را برای پیشبرد سازمان‌ها و کمپین های بازاریابی شبکه‌ های اجتماعی یا راه اندازی کمپین بازاریابی محتوایی بهبود بخشند.

من مطمئن هستم که هر یک از اعضای باقیمانده گروه استارک تأیید می‌کنند، شما باید از اشتباهات خود (یا اشتباهات پدر و مادر، و برادر بزرگترتان) برای زنده ماندن درس بگیرید. شاید آریا استارک سریع ترین پندگیرنده از اشتباهات باشد. او از ابتدای سریال جهش بزرگی انجام داده است، که باعث شده است او رشد کند و بسیاری از جنبه‌های زندگی قدیمی خود را در این روند رها کند.

انعطاف پذیری کلید موفقیت در کمپین‌های بازاریابی شبکه‌ های اجتماعی است.

انعطاف پذیری یک کلید برای موفقیت در کمپین‌های بازاریابی شبکه‌ های اجتماعی است.

یکی دیگر از مهارت‌های مهم در ابزار مدیریت، توانایی انعطاف‌پذیری و توانایی تشخیص نیاز به تغییر سازمانی ناشی از عوامل مختلف داخلی و خارجی است.

یک مدیر خوب باید عادت‌های ناکارآمد معمول را شناسایی کند، روش هایی را برای غلبه بر چنین رفتارهایی درک کند و عوامل را برای ایجاد یک سری تغییرات در کمپین‌های بازاریابی شبکه‌ های اجتماعی و استراتژی بازاریابی محتوایی شناسایی کند.

تیریون لنیستر، استاد تغییر مسیر را هرگز نباید فراموش کرد. او که در قسمت‌های بی شماری در سراسر Game Of Throne موفق شد شرایط خود را به شرایط مطلوب و مثبت تبدیل کند. تیریون، توسط جوره مورمون در راه خود به مریون دستگیر می‌شود و به عنوان هدیه برای اعدام تحویل داده می‌شود، با این حال، او موفق می‌شود نه تنها زنده بماند، بلکه به عنوان مشاور اصلی دانیارس هم انتخاب می‌شود.