اسرار طلایی و کمیاب کارآفرینان میلیونر در اینستاگرام

اسرار طلایی و کمیاب کارآفرینان میلیونر در اینستاگرام

خیلی از ما به کسب درآمد و ثروتمند شدن از طریق اینستاگرام فکر کرده ایم. چرا نباید هر کدام از ما مانند یکی از بچه های پولدار اینستاگرام باشیم؟. با دیجی موند همراه باشید.

آیا امکان ندارد که مانند لیز اسوین، کسب و کار موفقی را در اینستاگرام به راه بیاندازیم؟

با وجود میلیون ها کاربر این شبکه اجتماعی، به نظر غیر ممکن نیست که بتوانید درآمد خود را، با پروفایل اینستاگرام خود به صورتی هماهنگ نمایید.

مثل تیلور سوئیفت، روی برندینگ سرمایه گذاری کنید.

مثل تیلور سوئیفت، روی برندینگ سرمایه گذاری کنید.

در این مقاله قصد داریم ۵ درس برندینگ از تیلور سوئیفت به شما یاد دهیم. با دیجی موند همراه باشید.

شما حتما در مورد تیلور سوئیفت، آلبوم، پرسوناش  و ردیف جوایز طلایی اش زیاد شنیدید. تیلور سوئیفت یک پادشاه بازاریابی است.