طوفانی شدن شبکه‌های اجتماعی با چالش هشتگ BookPhoneChallenge

طوفانی شدن شبکه‌های اجتماعی با چالش هشتگ BookPhoneChallenge

این روزها شاهد کمپین های زیادی در زمینه بازاریابی شبکه های اجتماعی هستیم. اما یکی از کمپین‌های اخیر بازاریابی شبکه های اجتماعی که چالش برانگیز و موفق بوده است، کمپینی با نام «دانش قدرتمند است» با هشتگ #BookPhoneChallenge می‌باشد که توسط رپر و بازیگر معروف Lord Jamar به راه افتاده است.…